Krzysztof Lewandowski
Alterwaluta


Oto powoli wyłania się z wyobraźni jej Autorów strona internetowa Fundacji Allternet, wydawcy podziemnego pisma Alter. Pismo nie jest sprzedawane za złotówki, więc na rynku jakby go nie było, stąd też nie musimy troszczyć się o numery ISSN, kody kreskowe, wystawianie faktur sprzedaży i całą biurową stronę przedsięwzięcia. Cały nakład pisma jest rozdawany niczym ulotka reklamowa naszych poglądów, gustów, możliwości. Na tyle nas stać teraz.

W niedługim czasie rozdawnictwo pisma zacznie być mierzone nowoczesnym systemem czytników i kart chipowych. Koszt karty, wynoszący kilkanaście złotych, będzie jednorazowym wydatkiem prenumeratorów pisma, którzy przy użyciu karty będą rejestrować fakt jego odbioru.

Podobnie, strona internetowa Fundacji umieszczona będzie bezpłatnie, dzięki gościnności Andrzeja Żwawy, naczelnego miesięcznika Zielone Brygady, na ekologicznym serwerze most, który - poza świadczeniem usług komercyjnych - ma jeszcze pewne nadwyżki potencjału, które udostępnia społecznie zaprzyjaźnionym organizacjom za Dobre. Jako podziękowanie płynące z głębi serca, redakcja Altera umieszcza z kolei na swoich stronach artystyczną impresję na temat Zielonych Brygad, za co te z kolei odwzajemniają się podobnego charakteru impresją na swoich łamach.

Stronę projektują wolontariusze i jest ona przekładana na grafikę Kasi Janeczko, także wolontariuszki. Efekt jest bez wątpienia profesjonalny, a całość powstaje - BEZ PIENIĘDZY.

Tak właśnie działa świat alternatywny - bez pieniędzy.

Strona Fundacji Allternet informująca o takich bezpieniężnych działaniach ma adres: www.allternet.most.org.pl

Radzę zapisać to miejsce, zestaw liter będących zaklęciem, gdyż prezentowane tu idee i projekty są niecodzienne, magiczne rzekłbym, jeśli przez magię rozumie się zaklęcia antycypujące przyszłość.

Okrętem flagowym Fundacji Allternet jest projekt ekonomii społecznej o nazwie DOBRY. Jest to zarazem nazwa wewnętrznej alterwaluty, służącej ustaleniu reputacji współpracujących w ramach projektów wolontariuszy. Alter jest jednym z takich projektów.

Podprojektem projektu Dobry jest Altermarket - system alternatywnej produkcji i dystrybucji towarów i usług. Jak sama nazwa wskazuje, jest to alternatywny rynek prosumentów, jak nazywa się ludzi, którzy są konsumentami, ale i wnoszą jakiś swój wkład do społeczności, w której żyją - są więc także producentami społecznego dobra. Każdy prosument posiada reputację środowiskową, mierzoną w Dobrych.

Wreszcie, realizujemy też projekt Przedszkole Korczakowskie, w którym wychowuje się najmłodszych ku nie używaniu przemocy, przede wszystkim poprzez własny przykład. Przedszkole jest komercyjne, ale posiada miejsca dla dzieci, opłacane w Dobrych.

Dobry to alterwaluta, czyli miłość.

 

powrót do spisu treści