Krzysztof Lewandowski
Alternatywne pieniądze


Wiele osób zadaje mi pytanie o alternatywne pieniądze. Skoro bowiem istnieje alternatywna ekonomia, którą się zajmuję, powinnny też istnieć alternatywne pieniądze, czyż nie? - pytają rozumnie.
Kiwam głową potakująco, więc dopytują dalej, czy chodzi może o inne monety czy banknoty, albo przez kogoś innego emitowane? - czemu zaprzeczam zdecydowanie, po czym zwykle wyjaśniam tę kwestię nieco szerzej.

Otóż, alternatywne mogą być także pieniądze państwowe, emitowane przez narodową mennicę, o ile nie podlegają regułom ekonomii oficjalnie obowiązującej, których jest w zasadzie tylko dwie, a mianowicie 1) dodatnie oprocentowanie kapitału i 2) częsciowa rezerwa bankowa. Reszta to czynniki bądź instrumenty pochodne, korzenie boczne ekonomii, by tak rzec.

Dodatnie oprocentowanie kapitału sprawia, że świat staje się ekologicznie i społecznie niezrównoważony, popędzany imperatywem produkcji oraz zysku, skutkiem czego są nieuchronne wojny, służące rozładowaniu wynikających z tego napięć.

Częściowa rezerwa bankowa sprawia zaś, że rządy państw stają się bezwolne, ciągnięte na pasku przez finansistów, którzy posiadają kluczyki do realnej władzy. Bezwolność rządu przejawia się w życiu społecznym jako praktyka korupcyjna, czego doświadczamy praktycznie na każdym kroku, także jej skutków politycznych, gdyż korumpującym jest oczywiście ten, kto ma władzę nad pieniądzem, i to on, poprzez skorumpowanych urzędników, wypacza istotę demokratycznego procesu. Obecnie pieniądze kreuje na świecie (ex nihilo) w ponad 90 procentach sieć banków komercyjnych (czytaj: prywatnych), zawdzięczając ten przywilej właśnie prawu dopuszczającemu częściową rezerwę.
To z tej kreacji jest finansowana obowiązująca na całym świecie reguła nierówności społecznej (równiejsi są ci, do których się idzie po kredyt).

Tak więc połączenie w jedno dwu plag - dodatniego oprocentowania kredytów i częściowej rezerwy - sprawia, że kontrola nad całym społeczeństwem przechodzi w ręce niedemokratycznej struktury finansowej (bankowej), strzegącej wyrafinowanymi technikami medialnymi swojego monopolu władzy.

Alternatywne pieniądze zaprzeczają racjonalności reguły dodatniego oprocentowania kapitału, (także lichwy kredytowej i patentowej, włączając w to prawa autorskie), skutkującej wypaczeniem demokracji. Są to pieniądze bezodsetkowe.

Może je emitować dowolna struktura: zarównio globalna, jak i narodowa, regionalna, sektorowa czy lokalna w odpowiedzi na brak środka gospodarczej komunikacji.

Alternatywne pieniądze służą więc przywróceniu równowagi chorującemu organizmowi społecznemu, jakim jest świat napędzany kapitalistyczną wizją stoliczku nakryj się, a tak naprawdę wpadający w coraz groźniejszą turbulencję w wyniku niedostatku pieniędzy.

Altrnatywne pieniądze to by-pass społecznego zatoru wynikającego z braku środka gospodarczej komunikacji. W szczególności może je emitować nawet państwo, o ile dojrzeje do przestrzegania zasady, na której stoi - że jest demokratyczne.

 

powrót do spisu treści