Elżbieta Maria Wilczyńska
Wiersz

mieszka we mnie
smok kolorowy
¶pi w bezpiecznej grocie
zwinięty
strzeże chwili przebudzenia

 

Alter nr 5 - spis tre¶ci