Tanna Jakubowicz-Mount
List otwarty

LIST OTWARTY DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM ALTERNATYWNEJ SPOŁECZNOŚCI OPARTEJ NA WYMIANIE DÓBR

Motto: To my jesteśmy tymi, na których czekaliśmy!
Powiedzenie Indian Hopi


Witajcie!

Na okładce Altera jest hasło „inny świat jest możliwy”. Nieuchronnie pojawia się pytanie: JAKI ŚWIAT JEST MOŻLIWY? Tzn. jaki świat chcemy tworzyć swoją świadomością i swoją energią? Na czym nam naprawdę zależy? Pytanie jest otwarte, bo jest to ciągły proces poszukiwania dobrych rozwiązań. Na podstawie rozmów w kręgu przyjaciół Altera i moich własnych refleksji spróbuję wstępnie naszkicować parę istotnych myśli.
Stajemy się formacją kulturotwórczą, która kreuje nowy model kultury i życia społecznego. Nie chcemy już porządku Ego, które działa zgodnie z hasłem Machiavellego: „dziel i rządź” i sprawia, że człowiek zachowuje się jak kanibal pożerający własne ciało, niszcząc związki ze wszystkim, co go otacza i odżywia. Najwyższy czas, żeby ludzie przestali kierować swoją energię przeciwko życiu. Dlatego chcemy tworzyć kulturę bez przemocy. Bazujemy na nowym porządku świata, który wyłania się z obecnego chaosu przemian - na paradygmacie świata jako Całości obdarzonej świadomością. Świat to jedno gigantyczne pole uniwersalnej energii - niepodzielonej jedności.

Chcemy więc tworzyć SPOŁECZEŃTWO ALTERNATYWNE oparte na modelu holistycznym.
Wierzymy, że wszystko w świecie jest ze sobą powiązane i wzajemnie od siebie zależne. Nowi fizycy potwierdzają wizje mistyków, że jesteśmy połączeni ze sobą siecią świetlistych energii i każdy głos, każde działanie budzi rezonans we wszystkich formach istnienia. Możemy wysyłać uzdrawiające i harmonizujące dźwięki przez sieci świata.
Sieć jest źródłem obfitości. Połączenie ze źródłem i otwarcie się na przepływ powoduje, że ludzie mogą czerpać energię z natury i wzajemnych związków materialnych, emocjonalnych i duchowych.
Tak więc: społeczność holistyczna oparta jest na strukturze sieci, poprzez którą dokonuje się wymiana dóbr materialnych i duchowych.
Po to, żeby ten model był spójny, trzeba przetransformować nie tylko strukturę społeczną, ale cały system ekonomiczny i polityczny oparty na eksploatacji i konfrontacji, kulturę a w tym język komunikacji między ludźmi i edukację. Właściwie należałoby zacząć od dobrej edukacji, która przyczynia się do ewolucji świadomości, a ta z kolei gotowa jest tworzyć nowe wzory współżycia. Chodzi o to, żeby nasze relacje ze sobą i światem nacechowane były nie tyle pomijaniem konfliktu, ale próbą głębokiego zrozumienia przyczyn dysharmonii oraz uważnością, szacunkiem i miłością.

HOLI-net
Po tym wstępie uczynionym dla większej klarowności, przejdźmy do konkretnej propozycji, która urodziła się podczas naszych rozmów w salonie Altera. Zapoczątkowaliśmy sieć osób, które chcą działać na zasadzie wymiany dóbr wszelakich. Nasza wizja jest taka, że dzięki budowaniu sieci w realu, stworzymy mocną tkankę społeczności gotowej do wprowadzania zmian na szerszą skalę. Chciałabym, aby nasze inspiracje płynęły po świetlistych sieciach do wielu ludzi na świecie. Dzięki świadomości sieci ludzie mogą przezwyciężać samotność i nauczyć się czerpać z obfitości świata.
Tanna Jakubowicz-Mount

Oto relacja jednego z uczestników i animatorów sieci.

Pewnego dnia w salonie Altera spotkało się kilkanaście osób. Podjęliśmy próbę alter-wspólnoty: poza panującą ekonomią, poza panującym rynkiem, obok panoszących się walut, marketingu i zysku. Każdy z nas - kobiet i mężczyzn w różnym wieku, różnych zawodów i w różnej sytuacji życiowej - przedstawił swoją dwojaką rolę w powstającej społeczności. Wpierw jako dawcy: uzdolnień i umiejętności, którymi może obdarzyć innych. Później jako oczekujący tego, w czym jest łaknący, czego deficyt w życiu odczuwa. Nie chcemy piec sobie wzajemnie ciast i naprawiać sprzętu agd. Niech robią to jak dotychczas fachowcy za złotówki lub euro. My będziemy pracować za dobre: słowo, wibracje, nastroje. A co będziemy robić? Wspólnota nasza chce być nie tylko czymś innym, ale czymś więcej niż klubem „złotej rączki”. Raczej żywym, społecznym laboratorium wymiany i przepływu potencjałów duchowych, osobowościowych, emocjonalnych. Tego wszystkiego, czego nie można nabyć od żadnego profesjonalisty, ani w żadnym supermarkecie, Bo nie ma w panującej ekonomii miejsca na dawanie sobie czasu, uwagi, więzi, pamięci.
Oto nasza propozycja: zapraszamy chętnych do udziału, a zainteresowanych do rozmowy. Można się z nami kontaktować pod numerem: 607615852+ sms codziennie w godz 10-23.

W Salonie Altera uczestniczył i relację przedstawił
Feliks Bogusławski

 

Alter nr 5 - spis treści