aktualny numer:         

nr 5

Alter - znaczy inny, różny, ale też bliźni i taki sam.

Pismo ALTER jest niezależnym forum wymiany myśli na temat koniecznej przemiany obecnego paradygmatu. Prezentujemy tu materiały i wypowiedzi osób próbujących diagnozować obecną sytuację świata, która charakteryzuje się dewastacją przyrody, rosnącym bezrobociem, zadłużeniem ludzi, instytucji i państw oraz przejmowaniem majątków narodowych przez międzynarodowe grupy kapitałowe. Prowadzi to nieuchronnie do wzrostu przemocy i wojen.

Na forum pisma ALTER publikujemy mało znane szerszej opinii materiały poświęcone alternatywnym systemom społecznym, przywracającym godność ludziom i narodom.

Pismo ALTER jest projektem społecznym realizowanym według zasad ekonomii alternatywnej.

     
 
nr 4
nr 3
     
nr 2
nr 1
   

 

 

--->  Święto Radości